Κατηγορία: Συνδεσιμότητα

Χωρίς διαχωρισμό, αυτή είναι η διαφορά μεταξύ Wi-Fi και Hotspot!

Χωρίς διαχωρισμό, αυτή είναι η διαφορά μεταξύ Wi-Fi και Hotspot!

Πρέπει να είστε εξοικειωμένοι με τους όρους WiFi και Hotspot, σωστά; Γνωρίζατε όμως ότι το WiFi και το Hotspot είναι διαφορετικά; Το θέμα είναι, υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι και οι δύο είναι οι ίδιοι.Ως γενιά χιλιετίας, η ζωή σας δεν πρέπει ποτέ να διαχωρίζεται από την τεχνολογία της οποίας το όνομα είναι WiFi και Καυτό σημείο σωστά? Ναι, γνω